psychosociale therapie & familieopstellingen

RICHARD BRAUN

GRONINGEN & APPELSCHA

© Ons nieuwe plan / Richard Braun 2018
handgeschreven tekst 'wat kan jij me nu vertellen wat ik nog niet weet?!

Ieder mens komt in zijn leven moeilijkheden tegen, meestal lossen we die zelf op, soms zijn deze moeilijkheden te groot om er zelf uit te komen. Het is niet altijd gemakkelijk om bij familie of een goede vriend(m/v) om hulp te vragen. Soms bespreken we ons probleem liever met een buitenstaander, iemand die hier speciaal voor opgeleid is, de juiste afstand heeft en objectief is. Wellicht kan ik in deze situaties iets voor je betekenen.

In therapie = een handeling

hulp zoeken = vorm van zelf-doen, zelf handelen = zelfstandigheid.Werkwijze

Mijn werkwijze is intuïtief, onconventioneel, in-het-moment en op de persoon afgestemd. Het is een combinatie van gesprek en oefening.

Mijn grootste kwaliteit zit in het aanvoelen wat iemand nodig heeft om meer te stromen (levensenergie, Leven).

Hetzelfde geldt voor een familie of gezin.

De nadruk ligt op het-zelf-ervaren en ontdekken, zo nodig kom ik met een mogelijkheid om te onderzoeken of te oefenen.

Emotie, gevoel, lichaamsgeheugen en ratio krijgen allemaal de aandacht die het nodig heeft.

Bij een intake gesprek ga ik naast de gebruikelijke vragen over iemands levensloop en situatie nu, een stap verder en kijken we ook kort naar wat er feitelijk gebeurd is in de familie van moeder en vader. De hulpvraag blijkt vaak een relatie te hebben met een patroon in iemands familie, maar niet altijd. Dit gesprek wordt meestal al zeer positief en verhelderend ervaren.

Mensen voelen zich achteraf vaak op een positieve manier meer verbonden en deel uitmakend van de generaties voor hun.


Top pagina


Met wat voor klachten of vragen kun je bij mij terecht?

• Emotioneel

Terugkomende (over)spanning, angsten, stress of depressie. Het gevoel hebben vast te zitten, nergens bij te horen (niet verbonden), overgevoeligheid voor omgeving,

moeite met grenzen kunnen stellen. Minderwaardigheidsgevoelens.

Moeite met bepaalde emoties.

• Relationeel

Kleinere of grotere problemen tussen partners, ouders en hun kinderen, stiefkinderen of adoptiekinderen. Moeite met vinden van, of (vast)houden van een partner.

• Psychosomatische klachten

Fysieke klachten zonder medisch aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld terugkerende vermoeidheid, spanningshoofdpijn, slecht slapen, hyperventilatie, fysieke spanning of pijnen enz. (onderzoek door huisarts e/o specialist vooraf vereist)

• Studie / School

Problemen die je tegenkomt in je studie, zoals gebrek aan motivatie of zelfdiscipline, concentratieproblemen. Gevoel er niet bij te horen, last van gepest worden enz. Moeite met weten/voelen wat voor een studie/richting je wilt doen.

• Werk

Problemen die je tegenkomt op je werk, zoals autoriteitsconflicten, stress of een te hoge werkdruk, gebrek aan plezier, motivatie of mogelijkheid tot ontplooiing, gevoel er niet bij te horen, last van gepest worden enz.


Kennismakingsgesprek (30 minuten)

Dit is kosteloos en biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met mij en mijn werkwijze. Hierbij kan je zelf ervaren of er voldoende click en vertrouwen is of je een vervolgafspraak wilt maken. Dit is ook een goed moment om te kijken of je met je hulpvraag bij mij op de juiste plek bent.


Beroepsgeheim - wet bescherming persoonsgegevens

Al hetgeen iemand mededeelt in mijn functie, zijn/haar persoonsgegevens en of iemand in behandeling is of is geweest valt onder mijn beroepsgeheim.


Consult aan huis / tijdens wandeling

In Appelscha en nabije omgeving bied ik de mogelijkheid om bij mensen thuis of tijdens een wandeling, therapie of coaching te geven. Neem contact op of voor informatie.


Methoden

Ik maak gebruik van methoden uit:

Familieopstellingen, Gestalt,  elementen uit Somatische Traumatherapie, EFT (Emotional Freedom Techniques), Meditatie (actief & stil), Lichaamswerk, Ademtherapie, NLP en andere Psychotherapeutische benaderingen.


Duur & Wachtlijst

Regelmatig begeleid ik mensen met kortdurende therapie, gemiddeld 10 sessies, korter en langer komt ook voor. Bij individuele Familieopstelling sessies hebben mensen vaak voldoende aan 1 tot 3 sessies. Op dit moment (januar '21) met het Corona virus zie ik mensen in mijn praktijk en via e-consulten (beeldbellen) of telefoon. Met mensen die ik ontvang maak ik de afspraak mee dat, mochten zij of mensen uit hun omgeving symptomen hebben, de afspraak annuleren. Hetzelfde geldt voor mijzelf. Ik houd de 1,5 meter regel aan, geef geen handen en zorg voor desinfectie waar nodig. Klik hier om je op te geven.


Tarief (particulier)

Per sessie heb je 90 minuten om iets: uit te zoeken, uit te werken, te ventileren of iets nieuws te leren over

jezelf en zet ik daarbij mijn ervaring en kennis in om je hiermee zo goed mogelijk te begeleiden.

In ruil hiervoor vraag ik € 95,- dit is je investering in jezelf.

Ik kies bewust voor anderhalve uur sessies omdat ik dit als de meest effectiefste en prettigste tijd variant ervaar waar je echt de ruimte hebt om wat te doen.


Top pagina


Vergoeding / Verwijzing

De consulten worden door de meeste verzekeraars deels vergoed via de aanvullende pakketten. Bijvoorbeeld: Menzis en De Friesland vergoeden 40,- euro per dag tot het maximum van je aanvullend pakket, het tarief is 95,- euro stel je krijgt 40,- euro terug vanuit je aanvullend pakket, zal je zelf 55,- euro mogen bijdragen.

Heb je een aanvullend pakket? klik dan hier.

Er wordt géén aanspraak gedaan op je jaarlijkse eigen bijdrage van 385,- euro (dit hoef je dus niet achteraf te betalen zoals zorg uit de basisverzekering!).

Je hebt géén verwijzing nodig van de huisarts om voor vergoeding in aanmerking te komen.


Kosten zijn soms ook aftrekbaar van de belasting als opleidings, of beroepskosten en voor ondernemers als bedrijfskosten. Vaak wil een werkgever de kosten vergoeden of aan meebetalen het is immers een wederzijds belang. Het kan de moeite waard zijn om dit na te vragen.


Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij het NVPA (het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen), RBCZ en SCAG.

Als het NVPA, RBCZ en SCAG erkende therapeut ben ik onderworpen aan een ethische code en klachtenprocedure en tuchtrecht die wordt gecontroleerd door de beroepsverenigingen.

(HBO Register Beroepsbeoevenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie voor certificering, kwaliteitsbewaking en heeft een extern tuchtrecht voor eventuele klachten van cliënten/patiënten. SCAG is de geschillencommissie voor complementaire zorg.


Veel voorkomende aanleidingen voor klachten


Jeugd:

Als kind vormen we een beeld van onszelf aan de hand van reacties van mensen om ons heen. Dit kan je zien als de blauwdruk waarmee we als mens de wereld ingaan. Problemen ontstaan als delen van ons te weinig of teveel aandacht hebben gekregen.

Dat kan maken dat we als volwassene, in overeenkomstige situaties deze blauwdruk ervaren waarvan de emotionele lading uit het verleden komt en niet bij de situatie die in het hier-en-nu ervaren wordt.

Misschien herken je dat je soms sterker geraakt wordt of reageert dan de situatie nodig heeft? Ieder mens heeft dit wel eens, als je dit regelmatig tegenkomt kan dit voor jou en/of de mensen waarmee je dit tegenkomt heel lastig zijn. Dit komt vooral voor in relatie of werk situaties.


Familie:

Regelmatig komt het voor dat mensen met een emotionele lading of last rondlopen. Sommige mensen zijn zich hier van bewust, andere niet, ook is het niet altijd duidelijk waar het vandaan komt. Soms weet iemand dat vader of moeder, opa of oma met iets vergelijkbaar rondloopt of liep. Met Familieopstellingen kunnen we hier in veel gevallen helend of herstellend werk in doen. (Dit is niet hetzelfde als zelf geen verantwoording kunnen nemen).


Shockerende gebeurtenis of trauma:

Naast de voor de hand liggende emotionele verwerking van traumatische gebeurtenissen, zit er vaak ook een deel van het trauma in het lichaamsgeheugen. Dit is veel minder bekend en het valt ook niet zo op. Het valt de persoon simpelweg niet op dat er eigenlijk maar weinig contact met het lijf en ledematen is of men is zo gewend aan een bepaalde pijn of ongemak.

Moderne trauma therapie behandelt vanuit het lichaamsgeheugen en lichaamservaring. Ik ben hier in opgeleid en begeleid ook mensen hiermee. Afhankelijk van het trauma kan ik je hiermee helpen.

Trauma kan ontstaan na een hele intense gebeurtenis waarbij iemand (of zijn onderbewustzijn) de beleving heeft dat hij/zij zelf niet meer kan handelen of de controle verliest.

Trauma kan ook ontstaan als iemand getuige is geweest dat dit een ander overkwam.

Voorbeelden van gebeurtenissen: verkeersongeluk, geweld, operatie, misbruik, seksueel misbruik.

Of uit bovenstaande voorbeelden een trauma ontstaat hangt van verschillende zaken af dit hoeft niet te gebeuren.


Methodes

Hieronder zijn de methodes waar ik o.a. gebruik van maak beknopt uitgelegd.•Familieopstellingen meer over Familieopstellingen.


•Gestalt en delendialoog

Gestalt gebruikt de taal van lichaam en geest om mensen bewust te maken van hun innerlijke conflicten, tegenstrijdige stemmen, onbewuste gevoelens en negatieve ervaringen. Binnen neo-hypnotherapie wordt gestalt vooral gebruikt om onverwerkte gevoelens naar vroegere ouderfiguren te onderzoeken en te integreren. Dit gebeurt via gestalt-dialogen tussen kind, ouder en volwassene in jezelf.

In onze jeugd waren bepaalde gevoelens en gedragingen taboe, omdat ze negatief werden beoordeeld. Deze facetten van onszelf zijn daardoor schaduwdelen geworden.

Via gestalt-dialogen krijgen we helder welke verborgen potentie in deze ontkende en onderdrukte schaduwdelen schuil gaat. Je innerlijke verdeeldheid kan zich oplossen en je groeit naar harmonie met alle facetten in jezelf. Dit proces wordt verder verdiept binnen de delen-dialoog, die een variant is op de voice dialogue-methode van Hall Stone en Sidra Winkelman.


•EFT

De methode EFT (Emotional Freedom Techniques) vind ik een effectieve methode om spanning (stress) uit ons lichaam te krijgen of minstens sterk te verminderen. Ik gebruik het regelmatig als aanvullende methode naast de anderen waar ik mee werk, onder andere bij spanningklachten, stressklachten, angstklachten, fobischeklachten en negatieve overtuigingen of inperkende gedachten.

Wat ik een sterk pluspunt vind van EFT ten opzichten van het wat meer bekendere EMDR, is dat eenmaal aangeleerd, iemand het zelf kan uitvoeren, eerst natuurlijk voor de te behandelen klacht, maar ook voor allerlei andere situaties en op allerlei plekken, waar veel stress/angst voor is. Hoe het werkt is bijna te simpel voor woorden, werkelijk..; toch zit er een duidelijke logica achter en is het te verklaren hoe het werkt.

Neem hiervoor contact met me op of kijk eens op EFT Universe

Voor het behandelen van klachten en het aanleren van de methode is begeleiding van een therapuet aan te raden is mijn mening.


•Trance en geleide fantasie

Trance maakt het mogelijk om tot diepere ontspanning en meditatie te komen.

Een specifieke vorm van trance is geleide fantasie. Herinneringen die vergeten of verdrongen waren

kunnen bovenkomen. Als lichaam en geest ontspannen zijn, worden vervolgens verruimende suggesties aan het onbewuste aangeboden. Trance en geleide fantasie zijn een veilige manier om negatieve jeugdervaringen te verwerken en te transformeren.


•Meditatie

Meditatie betekent vanuit bewustzijn en totale aandacht in het hier en nu leven (zijn). De illusie van afgescheidenheid die door angstpatronen ontstaat, kan hierdoor steeds meer verdwijnen. Je komt in contact met de oerbron.

Vanuit ontspanning kijk je als een stille getuige naar de gedachten, gevoelens, emoties en lichaamsensaties. Zonder wat dan ook in jezelf te be- of veroordelen, kom je zo op een natuurlijke manier los van gedachten en gevoelens waarmee je gewoonlijk geïdentificeerd bent. Meditatie brengt je terug naar je oorspronkelijke natuur.


•Lichaamswerk (Een vorm die ik nog zelden gebruik.)

Verwant met ademtherapie is lichaamswerk gebaseerd op het baanbrekende werk van Wilhelm Reich, Alexander Lowen en John Pierrakos. Bij het ervaren van spierspanningen door lichaamsgerichte oefeningen maken we behalve met de spierblokkade ook contact met de oude psychische pijn, die ons als kind deed afsluiten van het gevoel. Door lichaamswerk wordt het lichaamsbewustzijn bevorderd, de ademhaling verdiept en de vitaliteit versterkt. Je ontdekt welke verborgen krachtbronnen je lichaam bevat. Lichaamswerk ondersteunt je om de oorspronkelijke signalen van je lichaam opnieuw te herkennen. Hierdoor kan de levensenergie vanuit je benen en bekken naar je kruin doorstromen en de natuurlijke lichaamsbalans, die je levendig en authentiek maakt, herstelt zich.•Ademtherapie (Rebirthing & Holotropic breathing) (Een vorm die ik nog zelden gebruik.)


Holotropic breathing is een vorm van 'opluchtende' ademtherapie, die een combinatie is van rebirthing (L.Orr), holotropic breathing (St. Groff) en reichiaans lichaamswerk (ook wel focused bodywork genoemd). De bevrijding van geblokkeerde adem geeft toegang tot verdrongen oergevoelens.

De emotionele processen die door het intensieve ademen kunnen loskomen, worden ondersteund door lichaamswerk en evocatieve muziek. Holotropic breathing vindt meestal in paren plaats. Het is een lijfelijke manier om inperkende geboorte- programma's te verkennen en los te laten, zodat we intenser durven ademen en leven. De term 'holotropic' drukt uit dat je jezelf in dit proces kunt ervaren als deel van het grotere Geheel (holos).

Top pagina